Stikkordarkiv: skogkultur

Lønner det seg å drive med lukkede hogster i granskog på Østlandet?

Når vi skal prøve å svare på dette, må vi se litt nærmere på hva det betyr at noe lønner seg. Vi kan mene at hvis slik skogskjøtsel gjør at skogeier går med overskudd (profitt), ikke taper penger, så er … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | 6 kommentarer

Ekstensivt skogbruk

Professor Andreas Brunner satte meg på tanken om ekstensivt skogbruk som betegnelse på en forvaltningsmodell som ser ut til å bli stadig vanligere i Norge. Vi har vært vant til å diskutere investeringsnivået i primærproduksjonen som mer eller mindre intensiv … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Må skog brukes …

Skrevet av Hans Fredrik Hoen Skogens rolle i klimasammenheng vekker interesse. Ole Hofstad viser til debattinnlegget fra Gaute Nøkleholm i Nationen (20.01.2014) og setter et retorisk spørsmålstegn etter den konklusjonen Nøkleholm trekker der. Hofstad gir balanserte betraktninger omkring dette spørsmålet. … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | 1 kommentar

Mari svinger pisken – vil vi ha tvangsplanting?

I skogbruksloven står det at skogeierne har foryngelsesplikt, men de tilhørende forskriftene gir lite holdepunkt for at man må plante gran i tette forband for at lovens bestemmelse skal overholdes. Naturlig foryngelse av bjørk med senere innslag av gran vil … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | 3 kommentarer

Virker tilskudd til skogkultur?

Foryngelsestiltak og ungskogpleie er viktige deler av skogbehandlinga for å opprett­holde skogproduksjonen både i kvantitet (foryngelse) og kvalitet (ungskogpleie).  Hvis en ser på skogkultur-statistikken fra Skogfondet er det tydelig at disse tiltaka er de viktigste enkeltinvesteringene i skogproduksjon. Begge tiltakene … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar