Stikkordarkiv: planting

Lønner det seg å drive med lukkede hogster i granskog på Østlandet?

Når vi skal prøve å svare på dette, må vi se litt nærmere på hva det betyr at noe lønner seg. Vi kan mene at hvis slik skogskjøtsel gjør at skogeier går med overskudd (profitt), ikke taper penger, så er … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | 6 kommentarer

Vikarierende argumenter i diskusjon om skogbruk

I mye diskusjon om norsk skogbruk ser det ut til at debattantene benytter seg av vikarierende argumenter. På bestefars tid het det at noen slo på skåka og mente merra. For få år siden skrev man om rødlistearter og mente … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , , , , | 1 kommentar

Å kommunisere med «den nye skogeieren»

Vi har brukt uttrykket ”den nye skogeieren” en stund for å antyde at mange som nå overtar skogeiendommer kanskje ikke har veldig solid forankring i primærnæringene. Uten å gå noe nærmere inn på dette her, kan det likevel være grunn … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , | Skriv en kommentar

Mari svinger pisken – vil vi ha tvangsplanting?

I skogbruksloven står det at skogeierne har foryngelsesplikt, men de tilhørende forskriftene gir lite holdepunkt for at man må plante gran i tette forband for at lovens bestemmelse skal overholdes. Naturlig foryngelse av bjørk med senere innslag av gran vil … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | 3 kommentarer

Virker tilskudd til skogkultur?

Foryngelsestiltak og ungskogpleie er viktige deler av skogbehandlinga for å opprett­holde skogproduksjonen både i kvantitet (foryngelse) og kvalitet (ungskogpleie).  Hvis en ser på skogkultur-statistikken fra Skogfondet er det tydelig at disse tiltaka er de viktigste enkeltinvesteringene i skogproduksjon. Begge tiltakene … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar