Stikkordarkiv: avvirkning

Grønn skattekommisjon og avgift på naturinngrep

I NOU 2015:15 anbefaler «Grønn skattekommisjon» at det innføres avgifter på naturinngrep som reduserer uberørt natur og biologisk mangfold. Det er bygging av veier i skogen som er utvalgets hovedankepunkt mot skogbruksnæringa. De konsentrerer oppmerksomheten om naturinngrep som er av … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , , | 3 kommentarer

Ekstensivt skogbruk

Professor Andreas Brunner satte meg på tanken om ekstensivt skogbruk som betegnelse på en forvaltningsmodell som ser ut til å bli stadig vanligere i Norge. Vi har vært vant til å diskutere investeringsnivået i primærproduksjonen som mer eller mindre intensiv … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Må skog brukes for å binde karbon?

I januar publiserte Norskogs Gaute Nøkleholm en artikkel under tittelen ”Skog må brukes for å ha klimaeffekt”. Han gikk til voldsomt angrep på sosialøkonomer og andre akademikere for å late som de har greie på fotosyntese og klima. Denne uka … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | Skriv en kommentar

Økt avvirkning diskutert i Stortinget

Det har lenge vært et politisk mål å øke avvirkninga av tømmer i Norge. Riksrevisoren og mange før ham har pekt på at dette målet ikke nås. Stortingsdebatten om Riksrevisjonens rapport viste tydelig skillelinjene; Lundteigen (SP) vil bruke tilskuddsordninger på … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | 2 kommentarer

Hva er planen?

Skrevet av Even og Ole i fellesskap Det er skogeierne som bestemmer om det skal hogges tømmer, men det kan være vanskelig å bestemme seg for et slikt tiltak. Om lag 15.000 skogeiere selger tømmer hvert år i Norge. 1 … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | 1 kommentar

Når trærne må stå for at alle skal få

Dette var Aftenpostens overskrift på Rasmus Hanssons kronikk om miljøbistand til Afrika. Kronikken er et innlegg i en debatt mellom ham og en del forskere, noen med tilknytning til Noragric.  Satt på spissen dreier diskusjonen seg om det er riktig … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

Blir skogeierne lurt til å tynne?

Skogbruksstudentene er på tur i skogen. De finner en del hogstmodne bestand – bestand der viserprosenten (noen som husker den?) i alle fall er under 2 prosent – enda lavere der råten herjer. Litt lenger borte i lia oppdager de … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med | Skriv en kommentar

Skogbrukets harde prioritering: tømmer, biller, bioenergi og karbon

Klikk deg videre for å lese innlegget mitt på UMB sin Vårkonferanse 26. mai i år.

Publisert i Annet | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

God og dårlig bioenergi – med fokus på karbonregnskapet

Klimaendringer og behovet for å redusere atmosfærisk CO2 har ført til nytt fokus på skogens evne til å lagre CO2 og som leverandør av fornybart brensel og byggematerialer. I tillegg til klimatjenester leverer skogen også andre produkter, som naturmangfold, tømmer … Les videre

Publisert i Annet | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

Avvirkning og avvirkningspolitikk

I avisoppslag og i andre media hevdes det at skogen mange steder står og råtner (til glede for mange naturvernere), samtidig som industrien etterspør mer tømmer. Så avvirkningen er stadig et aktuelt spørsmål, som det har vært de siste 50 … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | 2 kommentarer