Stikkordarkiv: arealbruk

Er miljøgodene i skogen positive eksternaliteter eller «produserte» økosystemtjenester?

I miljøøkonomien vies eksterne effekter stor oppmerksomhet – og da helst de negative effektene. Eksterne effekter kommer som utilsiktede resultater av økonomisk aktivitet. Det kan være forurensing, trengsel, redusert biodiversitet, eller karbonbinding. Skogeiere som leverer tømmer for salg betaler avgifter … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | Skriv en kommentar

Skogen som blir ødelagt av menneskene

«Skogen er fortsatt det økosystemet i Norge hvor mennesker har gjort størst skade. Men utviklingen går nå i riktig retning». Slik skrev NTB i november i fjor på grunnlag av naturindeks for Norge som Klima- og miljødirektoratet lager hvert femte … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | Skriv en kommentar

Bærekraftforskriften

Under Stoltenbergs andre regjering i 2006 fikk vi en forskrift om bærekraftig skogbruk. Allerede i 1998 ville daværende landbruksminister Kåre Gjønnes (Krf) ha en slik forskrift, men Stortinget sa den gangen nei. Flertallet ville la skognæringa og miljøorganisasjonene regulere dette … Les videre

Publisert i Annet | Merket med , , | 1 kommentar

Fra tømmer til areal

Skoglauget arrangerer “skogkveld” på Sørhellinga 19. mars. Det er jo fint, men søkelyset er fortsatt konsentrert om virkeproduksjon og bruk av tre. Jeg tror at profesjonen må utvide perspektivet hvis den fortsatt skal ha relevans i et moderne samfunn.

Publisert i Artikler | Merket med , , , | 1 kommentar

Når trærne må stå for at alle skal få

Dette var Aftenpostens overskrift på Rasmus Hanssons kronikk om miljøbistand til Afrika. Kronikken er et innlegg i en debatt mellom ham og en del forskere, noen med tilknytning til Noragric.  Satt på spissen dreier diskusjonen seg om det er riktig … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , , | Skriv en kommentar

Skogbrukets harde prioritering: tømmer, biller, bioenergi og karbon

Klikk deg videre for å lese innlegget mitt på UMB sin Vårkonferanse 26. mai i år.

Publisert i Annet | Merket med , , , , | Skriv en kommentar