Månedlig arkiv: november 2010

Organisering av skogforskninga

I forbindelse med at Sponheim-utvalget skal evaluere forskningsinstituttene under LMD har man igjen begynt å spekulere på hvordan norsk skogforskning best kan organiseres. Vi har jo vært i dette terrenget mange ganger tidligere, men hver tur er likevel forskjellig. Det … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med | 6 kommentarer

Om forskere og blogging

Vi deler gjerne dette fine blogginnlegget om forskere og blogging: Why researchers should blog | higher ed marketing.

Publisert i Annet, Mediaklipp | Merket med , | Skriv en kommentar

Mimring om skogøkonomi

Mandag 22. november skrev Hans Henrik Ramm i Dagens Næringsliv om hvordan en pris på utslipp av CO2 og en tilsvarende pris for binding av CO2 og lagring av karbon i skog ville revolusjonere skogøkonomien. Jeg tror på mange måter … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | Skriv en kommentar

{Database error} = krøll

Beklager. Noen har rotet med tilgangen til databasefilene våre. Da ble alt tull en liten stund og nettsida gikk ned. Nu er går alt så meget bedre.

Publisert i Annet | Skriv en kommentar

Kommentarer!?

Blogsjefen og assistenten konstaterer at noen leser det vi skriver. Da blir vi glade. Noen har også dristet seg til å kommentere det vi skriver. Da blir vi enda gladere! Så: Kommenter gjerne mer. Toveis-kommunikasjon er trolig dobbelt så bra … Les videre

Publisert i Annet | Merket med , , | 2 kommentarer

Reklamasjon ved kjøp av skogbruksplan

Når privatpersoner kjøper noe fra en næringsdrivende gjelder forbrukerkjøpsloven. Når skogeiere kjøper skogbruksplaner er de vel å regne som næringsdrivende, og da er det kjøpsloven som gjelder.

Publisert i Artikler | Merket med | 1 kommentar

Hva koster en skog?

Statskog kjøper 1100 kvadratkilometer skog og bygningsmasse fra Orkla for 1,725 milliarder kroner. Skogeierorganisasjonene (1,2,3) og opposisjonen på Stortinget sier kjøpesummen er for høy, og at prisen må føre til at reglene for omsetning av skogeiendommer må endres. Eksperter sier … Les videre

Publisert i Annet | Merket med , , , | 3 kommentarer

Kan vi redusere utslipp av drivhusgasser ved å kjøpe regnskog?

Den norske regjeringa bevilget i 2009 hele 1,5 milliarder kr for tiltak mot klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i tropisk skog i utviklingsland. På Oslo-konferansen i mai i år ble stats og regjeringssjefer, ministre og andre representanter fra omkring 50 … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Mari svinger pisken – vil vi ha tvangsplanting?

I skogbruksloven står det at skogeierne har foryngelsesplikt, men de tilhørende forskriftene gir lite holdepunkt for at man må plante gran i tette forband for at lovens bestemmelse skal overholdes. Naturlig foryngelse av bjørk med senere innslag av gran vil … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | 3 kommentarer

Virker tilskudd til skogkultur?

Foryngelsestiltak og ungskogpleie er viktige deler av skogbehandlinga for å opprett­holde skogproduksjonen både i kvantitet (foryngelse) og kvalitet (ungskogpleie).  Hvis en ser på skogkultur-statistikken fra Skogfondet er det tydelig at disse tiltaka er de viktigste enkeltinvesteringene i skogproduksjon. Begge tiltakene … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar