Kategoriarkiv: Artikler

Klimabokføring i skogen

Skogens rolle som lager av karbon er viktig i klimasammenheng. Avskoging og skogforringelse bidrar til store utslipp av klimagassen CO2. Når biomassen i skog øker betyr det at CO2 hentes ut av atmosfæren gjennom fotosyntesen og karbon blir bundet i … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | 1 kommentar

Skogbruksplanlegging post-Nersten

Sveinung Nersten gikk bort i desember 2017. Med det er en sentral skikkelse i skogfagmiljøet ved NLH/NMBU ikke med oss lenger, og vi blir gående å tenke på hva som har skjedd med det faget han forsøkte å lære oss.

Publisert i Artikler | Merket med , | Skriv en kommentar

Verdiskaping og ringvirkninger

I skogpolitiske drøftinger dukker det jevnlig opp påstander om verdiskaping i skogsektoren og de ringvirkningene som følger av at det produseres trevirke i skogen. Spørsmålet om hva skogen betyr for det norske samfunnet er selvsagt interessant for oss som har … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Er miljøgodene i skogen positive eksternaliteter eller «produserte» økosystemtjenester?

I miljøøkonomien vies eksterne effekter stor oppmerksomhet – og da helst de negative effektene. Eksterne effekter kommer som utilsiktede resultater av økonomisk aktivitet. Det kan være forurensing, trengsel, redusert biodiversitet, eller karbonbinding. Skogeiere som leverer tømmer for salg betaler avgifter … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | Skriv en kommentar

Hogst og skogbevaring i Kongo

Det har ikke manglet på advarsler mot å bruke mange norske midler på å bevare regnskogen i DR Kongo. Landet er politisk og militært ustabilt og korrupsjonen florerer. Tømmerhogst og -eksport er en lønnsom ekstraktiv virksomhet for krigsherrer og brutale … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Verdier i vekst – ny stortingsmelding om skogpolitikken

Ole Hofstad og Hans Fredrik Hoen Landbruks- og matdepartementet la 14. oktober fram en ny stortingsmelding om skogpolitikken. 7. november avholdt stortingets næringskomité en høring om meldinga. For to lærere ved NMBU er det fristende å gi karakter både til … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , | 5 kommentarer

Naturforvaltning – fins det?

For en stund tilbake skrev Sunniva Rose et innlegg i Dagbladet med tittelen ”Jeg hater ordet ’naturlig’”. Hun peker på at alt i naturen er bygget opp av grunnstoffene, og at stoffenes egenskaper er helt avhengige av hvordan grunnstoffene er satt sammen, … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | 1 kommentar

Trær som tenker, planlegger og føler omsorg for avkom og naboer

Peter Wohlleben har skrevet en bok om «trærnes hemmelig liv». Han menneskeliggjør trærne – tillegger dem evnen til å tenke, planlegge og føle empati. Det virker som han er på linje med min indiske kollega som i tråd med hinduistisk … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , | 1 kommentar

Lønner det seg å drive med lukkede hogster i granskog på Østlandet?

Når vi skal prøve å svare på dette, må vi se litt nærmere på hva det betyr at noe lønner seg. Vi kan mene at hvis slik skogskjøtsel gjør at skogeier går med overskudd (profitt), ikke taper penger, så er … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , , | 6 kommentarer

Skogen som blir ødelagt av menneskene

«Skogen er fortsatt det økosystemet i Norge hvor mennesker har gjort størst skade. Men utviklingen går nå i riktig retning». Slik skrev NTB i november i fjor på grunnlag av naturindeks for Norge som Klima- og miljødirektoratet lager hvert femte … Les videre

Publisert i Artikler | Merket med , , | Skriv en kommentar